Ügyfélszolgálat: +36 (20) 384 7734

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Kelemen Szerviz Kft. (székhely: 1223 Budapest, Aszály u. 6/a, cégjegyzékszám: 01-09-696898, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12654541-2-43, továbbiakban mint Szolgáltató) által üzemeltetett, www.kellapudershop.hu domén néven elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az eSolution Kft. (1114, Budapest Fadrusz utca 26/A onionleaf.com) biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését Szolgáltató maga végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán illetve aloldalain.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében Szolgáltató az adatkezelő. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok Szolgáltató által bérelt szerveren kerülnek tárolásra.

Név: Kelemen Szerviz Kft.
Székhely és levelezési cím: 1223 Budapest, Aszály u. 6/a
Cégjegyzékszám: 01-09-696898
Adószám: 12654541-2-43
Telefonszám: +36 (20) 384 7734
Email cím: info [kukac] kellapudershop [pont] hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-72159/2014 és NAIH-72160/2014

 

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1. Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés: A Szolgáltatás használata regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során Szolgáltató egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

 • felhasználónév,
 • teljes név
 • teljes cím
 • telefonszám
 • jelszó és
 • e-mail cím

A 6.2. pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai(böngésző, operációs rendszer típusa) és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra Szolgáltató szerverén. A felhasználók IP címeit Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3. Cookie-k és web beacon-ök elhelyezése, célja
a) A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése. Az adatfájlok használatának eredményeképpen Szolgáltatóhoz került adatokat Szolgáltató nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

b) A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. Szolgáltató által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból Szolgáltató weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott objektum, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások(2.2-es pont). A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban:http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben Szolgáltató által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony működtetése
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

4.1 Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Könyvelés: Erdei Júlia | 1223 Budapest Aszály u. 4.
Futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. | 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

4.2 A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5. Adatbiztonság

Bár Szolgáltató az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében Szolgáltató által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jogok gyakorlása, jogorvoslat
Felvilágosítás: A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info[kukac]kellapudershop[pont]hu e-mail címen.

6.2. Adatmódosítás, adattörlés
A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az info [kukac] kellapudershop [pont] hu e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését.

6.3. Jogorvoslat
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (www.naih.hu) segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

6.4. Felelősség
Szolgáltató a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.5. Módosítás
Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.
Közzétéve: 2014. január 20.

Az Adatvédelmi Nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. január 22.
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-72159/2014 és NAIH-72160/2014